Serwis RATIONAL piece


Profesjonalna instalacja i uruchomienie

Firma MIG Import-Eksport Głowacki Sp. k. jako RATIONAL-Servicepartner oferuje Państwu certyfikowany montaż i uruchomienie urządzeń konwekcyjno-parowych firmy RATIONAL. Zapewniamy Państwa, że montaż i uruchomienie zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. Tylko właściwy montaż i uruchomienie daje pewność prawidłowej pracy urządzenia oraz ochronę gwarancyjną producenta.

Certyfikowany montaż i uruchomienie urządzenia obejmuje następujące czynności serwisowe:

> ustalenia techniczne przed instalacją (konsultacja techniczna przez telefon i/lub mail),

> prace instalacyjne przy urządzeniach elektrycznych:

– podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej,

– podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

– przeprowadzenie funkcji „autotest”,

– wstępny instruktaż obsługi ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji i konserwacji urządzenia,

– wystawienie profesjonalnej dokumentacji poświadczającej certyfikowaną instalację i uruchomienie,

– zgłoszenie instalacji urządzenia bezpośrednio na portalu producenta.

> prace instalacyjne przy urządzeniach gazowych – czynności jak dla urządzeń elektrycznych oraz:

– podłączenie urządzenia do instalacji gazowej,

– kontrola zaleceń dotyczących odprowadzania spalin,

– kontrola parametrów instalacji gazowej: rodzaj gazu, ciśnienie,

– kontrola szczelności gazowej urządzenia i bezpośredniego przyłącza,

– wykonanie analizy spalin i regulacja parametrów pracy palników gazowych,

Opcje płatne dodatkowo

> ustalenia techniczne/ weryfikacja przed instalacją w miejscu instalacji,

> wniesienie urządzenia wraz z poprawnym ustawieniem na podstawie i podłodze,

> zestaw dedykowanych materiałów instalacyjnych i wyposażenia dodatkowego oraz pozostałe materiały  

    montażowe takie jak: przewody elektryczne, wtyki i gniazda, dodatkowe rury itp.,

> podłączenie urządzenia do platformy internetowej ConnectedCooking oraz wstępny instruktaż,

> instalacja okapu RATIONAL typu UltraVent®,

> montaż i instalacja zestawu CombiDuo®

Standardowe ceny usług certyfikowanego montażu i uruchomienia*

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 4.png

* Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. 1. Ceny netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

Ceny nie zawierają wniesienia, rozpakowania i ustawienia urządzenia w miejscu docelowym. Do punktu instalacji urządzenia muszą być doprowadzone wszystkie potrzebne media, których wyprowadzenia powinny być zakończone wg zaleceń producenta. Wyprowadzenie mediów nie może znajdować się dalej niż 1 m od punktu instalacji urządzenia.

Koszt zestawu dedykowanych materiałów instalacyjnych i wyposażenia dodatkowego RATIONAL oraz koszt materiałów montażowych takich jak: przewody elektryczne, wtyki i gniazda, dodatkowe rury itp. wg aktualnego cennika.

Koszt dojazdu: 1,90 zł netto/km.

Dojazd liczony od siedziby serwisu do miejsca instalacji.

Pakiet Usług Serwisowych RATIONAL

Pakiet Basic

 • inspekcja urządzenia
 • weryfikacja eksploatacji
 • aktualizacja oprogramowania
 • analiza spalin
 • instruktaż obsługi –mycie i pielęgnacja
 • sprzedaż chemii i akcesoriów

W cenie pakietu znajduje się 1 prewencyjny przegląd techniczny.

Powyższe ceny dotyczą usługi wykonanej w standardowych godz. pracy 8.00-16.00.

Koszt dojazdu: Białystok 45,00 zł netto, poza miastem 1,90 zł netto/km.
Dojazd liczony od siedziby serwisu do miejsca instalacji.

Jeżeli technik w trakcie przeglądu stwierdzi, że zalecana jest wymiana określonych części sporządzona zostanie osobna oferta.

Pakiet Basic Plus

 • inspekcja urządzenia
 • weryfikacja eksploatacji
 • aktualizacja oprogramowania
 • analiza spalin
 • instruktaż obsługi –mycie i pielęgnacja
 • sprzedaż chemii i akcesoriów
 • wymiana zdefiniowanych części eksploatacyjnych
 • odkamienianie, czyszczenie
 • czas reakcji 24 godziny

Pakiet dotyczy wszystkich pieców od SCC line 2004 r.

W cenie pakietu znajduje się 1 prewencyjny przegląd techniczny.

Powyższe ceny dotyczą usługi wykonanej w standardowych godz. pracy 8.00-16.00.

Koszt dojazdu: Białystok 45,00 zł netto, poza miastem 1,90 zł netto/km.
Dojazd liczony od siedziby serwisu do miejsca instalacji.

Części eksploatacyjne podlegające wymianie z powodu zużycia w pakiecie Basic Plus:

– filtr powietrza,

– uszczelnienie wałka silnika,

– uszczelka drzwi,

– żarówki oświetlenia komory,

– łączniki rynienki skroplin,

– wąż parowy,

Jeżeli technik stwierdzi konieczność wymiany jakichś części nie zawartych w pakiecie. Klient zostanie poinformowany o konieczności wymiany określonej części. Sporządzona zostanie osobna oferta.

Tabela poziomów intensywności eksploatacji

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Tabela-eksplo-1024x302.png

Zalecane częstotliwości przeglądów według eksploatacji:

– eksploatacja lekka: przegląd 1 raz w roku

– eksploatacja średnia: przegląd 2 razy w roku

– eksploatacja intensywna: przegląd 3 razy w roku

Oferta – Connected Cooking

– przy zakupie w firmie MIG nowego pieca, który posiada funkcję ConnectedCooking jako standard instalacja systemu – GRATIS.

– do pieca używanego, który posiada funkcję ConnectedCooking jako standard instalacja systemu – 150,00 zł netto.

Korzyści płynące z ConnectedCooking:

– Pomoc Serwisowa Online,

– cykliczne raporty wysyłane klientowi dotyczące stanu urządzenia,

– możliwość reagowania na zgłoszenia o błędach wysyłane przez urządzenie,

– szybszy czas reakcji serwisu,

Abonament za usługę ConnectedCooking na okres 12 miesięcy wynosi 300 zł netto.

W ramach abonamentu klient będzie otrzymywał raport z poniższymi informacjami:
– historia pracy elementów wykonawczych urządzenia
– Informacje o występujących błędach serwisowych
– Informacje z monitoringu stanu czystości i pielęgnacji urządzenia
– Informacje o ustawieniach nastaw podstawowych

Po więcej informacji zapraszamy na:
https://www.rational-online.com/pl_pl/connectedcooking/